فیلم نمایشگاه های بین المللی

در بخش فیلم نمایشگاه تلاش کرده ایم تا از تمامی نمایشگاه های بین المللی برگزار شده در شهر تهران، ایران و خاور میانه و به طور خلاصه تمام نمایشگاه های تحت پوشش ارسطو دیزاین فیلم های کوتاهی تهیه کرده و در اختیار شما بگذاریم.

محور اصلی بخش فیلم نمایشگاه برترین غرفه های شرکت کننده در نمایشگاه با بهترین طراحی و همچنین نمایشگاه های محبوب مثل نمایشگاه های خودرو، صنایع غذایی و ... خواهند بود.