بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی 1403

تاریخ برگزاری

19 مرداد 1403 - 22 مرداد 1403    
9:00 ق.ظ - 5:00 ب.ظ

محل برگزاری نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی تهران
بزرگراه چمران - محل دائمی نمایشگاههای بین المللی, تهران, تهران

بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی 1403