تاریخ برگزاری

1 اسفند 1403 - 4 اسفند 1403    
10:00 ق.ظ - 6:00 ب.ظ

محل برگزاری نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب
تهران ابتدای جاده قم نمایشگاه شهر آفتاب, تهران, تهران

دومین نمایشگاه تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و داروئی۲۰۲۴(IRAN MED )