تاریخ برگزاری

1 اسفند 1403 - 10 اسفند 1403    
10:00 ق.ظ - 6:00 ب.ظ

محل برگزاری نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب
تهران ابتدای جاده قم نمایشگاه شهر آفتاب, تهران, تهران

دومین نمایشگاه عرضه مستقیم فروش بهاره

تاریخ

01 – 10 اسفند