تاریخ برگزاری

8 شهریور 1403 - 11 شهریور 1403    
9:00 ق.ظ - 5:00 ب.ظ

محل برگزاری نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی تهران
بزرگراه چمران - محل دائمی نمایشگاههای بین المللی, تهران, تهران

سی و هفتمین نمایشگاه صنایع دستی تهران 1403

 8 شهریور تا 11 شهریور 1403