تاریخ برگزاری

29 آبان 1403 - 2 آذر 1403    
10:00 ق.ظ - 6:00 ب.ظ

محل برگزاری نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب
تهران ابتدای جاده قم نمایشگاه شهر آفتاب, تهران, تهران

نمایشگاه هوشمندسازی ساختمان