تاریخ برگزاری

3 مهر 1403 - 6 مهر 1403    
10:00 ق.ظ - 6:00 ب.ظ

محل برگزاری نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی تهران
بزرگراه چمران - محل دائمی نمایشگاههای بین المللی, تهران, تهران

هفتمین نمایشگاه کشاورزی ، باغبانی، نهاده ها و آبیاری( آیفارم)