آبنوس‌ وار – Ebonising

آبنوس‌ وار: فرآیندی برای تیره کردن چوب است که به آن ظاهری شبیه آبنوس می‌دهد، این تکنیک به‌ویژه برای پیانو و مبلمان خوب استفاده می‌شود.