اکسسوری | Accessory

اکسسوری | Accessory: لوازم جانبی، ملحقات یا اجزای فرعی که به فضا افزوده می‌شوند تا آن را مفیدتر، کاراکتر یا زیباتر کنند.