دراور – Drawer

دراور – Drawer: همان کشو است؛ اما ما معمولاً به گنجه‌هایی که شامل چند کشو باشند به‌خصوص در اتاق‌خواب دراور می‌گویی.