در صورت عدم ترخیص به موقع کالاهای نمایشگاهی جبران خسارت با چه مرجعی است؟

در صورتیکه هر مشارکت کننده به صورت ارزی در نمایشگاه های داخلی مشارکت نماید و به هر دلیلی نتواند کالاهای خود را از طریق مبادی گمرک کشور ترخیص (ورود موقت،ترانزیت) نماید، جبران خسارات و ترخیص به عهده خود مشارکت کننده می باشد و شرکت سهامی نمایشگاه ها، غرفه ساز و برگزار کننده هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص ندارند.