دیوار داخلی – Interior wall

دیوار داخلی – Interior wall: دیواری که در داخل خانه یافت می‌شود که برای تحمل وزن سازه یا تقسیم بخش‌های داخلی ساختمان طراحی‌شده است.