رترو – Retro

رترو – Retro: استایلی است که نگاهی به گذشته دارد. به‌طورمعمول برای دو دهه که ۲۰–۳۰ سال از زمان حال فاصله دارد، به‌کار برده می‌شود. به‌عنوان‌مثال، کاغذدیواری‌های طرح دار دهه 1970 در دکوراسیون رترو محسوب می‌شود.