صفحه گردان – Lazy Susan

صفحه گردان – Lazy Susan: سینی چرخان، سینی دایره‌ای شکل است که روی میز یا کانتر قرار می‌گیرد تا به‌راحتی ظروف در بین کسانی که در حال غذا خوردن هستند تقسیم بشود.