طاقچه پنجره – Windowsill

طاقچه پنجره – Windowsill: به قسمت افقی لبه پنجره که پایین‌ترین قسمت کابین پنجره است گفته می‌شود.