طاقچه – Niche

طاقچه – Niche: در طراحی خانه، طاقچه فرورفتگی کم‌عمق در دیوار است که برای به نمایش گذاشتن آثار تزیینی یا انبار کردن آن‌ها استفاده می‌شود.