طراحی غرفه نمایشگاه یا طراحی غرفه نمایشگاهی به انگلیسی Exhibition booth design 

اصطلاح غرفه سازی یا غرفه سازی نمایشگاه به زبان انگلیسی شامل چندین کلمه است. ولی اگر می خواهید در موتورهای جست و جو مانند گوگل شرکت های غرفه سازی نمایشگاهی خارجی را جست و جو کنید این کلمات را در نظر داشته باشید:

طراحی غرفه نمایشگاهی: Exhibition booth design

ایده های غرفه نمایشگاهی: Exhibition booth ideas

پیمانکار غرفه نمایشگاهی: exhibition booth contractor

نقشه غرفه نمایشگاهی: exhibition booth plan

طراحی غرفه رویداد: event booth design

اگر نیاز به طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی در خارج از کشور دارید می توانید با بخش بین الملل ارسطو دیزاین ارتباط داشته باشید.

سریعترین راه تماس با شرکت غرفه سازی نمایشگاهی و دکوراسیون داخلی استفاده از این موارد است: