قیمت و هزینه غرفه های ارزی حدودا چقدر است؟

غرفه های ارزی به ازای هر متر مربع از 200 تا 600 یورو قیمت داشته و غرفه های ریالی از 200 هزار تومان به بالا هزینه خواهند داشت. این هزینه فقط مربوط به اجاره فضای غرفه بوده و به طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی مربوط نمی شود.