نمایشگاه های تجاری چه نقشی در پیشبرد نوآوری های تکنولوژیکی در صنعت دارند؟

نمایشگاه‌های تجاری به‌عنوان پلت‌فرم‌هایی برای ارائه‌دهندگان فناوری عمل می‌کنند تا آخرین نوآوری‌ها را در مواد، فرآیندهای تولید و راه‌حل‌های دیجیتال به نمایش بگذارند. نمایشگاه‌های تجاری با قرار دادن بازیگران صنعت در معرض فناوری‌های پیشرفته، به پیشرفت مستمر بازار مد و نساجی کمک می‌کنند.