نمایشگاه های تجاری چگونه بر بازار جهانی و گسترش روابط بین المللی تأثیر می گذارند؟

نمایشگاه‌های مد و منسوجات، خریداران، توزیع‌کنندگان بین‌المللی و متخصصان صنعت را از کشورهای مختلف گرد هم می‌آورند. برای کسب‌وکارها، این فرصت‌هایی را برای ایجاد روابط B2B، دسترسی به بازارهای جدید و گسترش حضور جهانی خود ایجاد می‌کند که در نهایت باعث رشد و درآمد می‌شود.