نمایشگاه های مد و نساجی چگونه بر روند بازار تأثیر می گذارند؟

نمایشگاه‌های تجاری نقشی حیاتی در تنظیم و انتشار گرایش‌های مد و نساجی دارند. غرفه داران جدیدترین طرح ها و محصولات خود را به نمایش می گذارند که سپس توسط خریداران، روزنامه نگاران و تأثیرگذاران مشاهده می شود. روندهای شناسایی شده در این رویدادها اغلب توسط صنعت مد پذیرفته می شود و متعاقباً بر ترجیحات و انتخاب های مصرف کننده تأثیر می گذارد.