نورپردازی تأکیدی – Accent Lighting

نورپردازی تأکیدی – Accent Lighting: نورپردازی کنترل‌شده و متمرکز برای برجسته کردن عناصر دکوراسیون داخلی یا جزئیات معماری.