ورنی – Vernis

ورنی – Vernis: لایه‌ای شفاف، سخت و محافظ است که در نماکاری چوب استفاده می‌شود و معمولاً براق‌ است.