وینتیج – Vintage

وینتیج – Vintage: طراحی وینتیج به آیتم‌هایی از دوران‌های قدیم اشاره دارد که ارزش مهم و قابل‌تشخیصی داشته باشند. این سبک در طراحی داخلی، دکوراسیون و سایر زمینه‌ها اعمال می‌گردد.