ویکتوریایی – Victorian

ویکتوریایی – Victorian: یک سبک معماری اشرافی و پرزرق‌وبرق که با تزیینات بسیار و نماهای بزرگ و گسترده تعریف می‌شود.