چین گرایی – Chinoiserie

چین گرایی – Chinoiserie: سبک پر جزئیات و پر آب و رنگ مبل و پارچه و سفال که به الهام از طرح‌های چینی درست ‌شده و به‌منظور تقلید از عناصر هنر آسیای شرقی در اروپا شکل گرفت. این اصطلاح را افرادی که در تور چین، بناها و ساختمان‌های تاریخی این کشور را از نزدیک دیده‌اند به خوبی درک می‌کنند.