ژاکارد – Jacquard

ژاکارد – Jacquard: نام نوعی ماشین بافندگی است. منسوجات ژاکارد پارچه‌هایی بافته‌شده‌اند که طرح آن‌ها به‌جای آنکه روی سطحشان چاپ شود، در تاروپود پارچه بافته می‌شود.