کانتر – Countertop

کانتر – Countertop: سطح افقی که عموماً در آشپزخانه‌ها یافت می‌شود و برای پخت‌وپز و غذا خوردن از آن استفاده می‌شود.