رسانه ارسطو – مرکز نمایشگاه های بین المللی Crocus Expo مسکو روسیه یکی از بزرگترین و مدرن ترین مکان های نمایشگاهی در جهان است که طیف کاملی از خدمات را برای رویدادهای نمایشگاهی و کنگره ارائه می دهد.

وضعیت مطلوب این شهر نمایشگاهی توسط تعداد زیادی از شرکای روسی و خارجی تأیید شده است.

Crocus Expo
Crocus Expo

مرکز نمایشگاه های بین المللی Crocus Expo یکی از بزرگترین و مدرن ترین مکان های نمایشگاهی در جهان است که طیف کاملی از خدمات را برای رویدادهای نمایشگاهی و کنگره ارائه می دهد.

Crocus Expo نمایشگاه تجاری و مرکز تجاری که در مجاورت این نمایشگاه دایر شده است توسط Crocus International ساخته شده و مدیریت می شود. این بزرگترین مرکز تجاری در روسیه است.

از سال 2011 تا 2019، Crocus میزبان نمایشگاه سالانه بازی های ویدیویی Igromir بود که به دلیل افزایش تعداد بازدیدکنندگان از مرکز نمایشگاه VDNKh به آنجا منتقل شد. هر سال بیش از صد هزار بازدیدکننده در ایگرومیر در کروکوس حضور داشتند.

در سال 2014، Crocus Expo همچنین میزبان اولین Comic-Con روسیه بود.

این مرکز نمایشگاهی در سال 2016 از طریق تماس تلفنی تهدید به بمب گذاری شد که باعث تخلیه آن گردید. تالار شهر کروکوس یک سال بعد تهدیدات مشابهی را نیز دریافت کرد.