نمونه کار طراحی غرفه شرکت امن‌‌پردازان کویر

کارفرما: شرکت امن‌‌ پردازان کویر

نمایشگاه: الکامپ

سال ساخت: 1402

نوع فعالیت: امنیت شبکه و اطلاعات

نمونه کار غرفه شرکت امن‌‌پردازان کویر در زمینه امنیت شبکه و اطلاعات در الکامپ 26

پروژه اجرا شده غرفه شرکت امن‌‌پردازان کویر در زمینه امنیت شبکه و اطلاعات که توسط شرکت طراح سازه ارسطو طراحی و به اجرا درآمد.

گالری پروژه