پروژه طراحی و اجرا شده غرفه ایران دیبا

طراحی غرفه ایران دیبا

کارفرما: شرکت ایران دیبا

نمایشگاه: نمایشگاه پلاست تهران

سال ساخت: 1401

نوع فعالیت: تولید کننده مستربچ

پروژه اجرا شده غرفه ایران دیبا در نمایشگاه پلاست تهران

نمونه کار غرفه ایران دیبا در نمایشگاه پلاست تهران به متراژ 150 متر مربع، طراحی و اجرا توسط طراحان سازه ارسطو

گالری پروژه