نمونه پروژه طراحی و اجرای غرفه بیست بسپار

نمونه کار طراحی غرفه ایران پایپ

کارفرما: بیست بسپار

نمایشگاه: نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

سال ساخت: 1402

نوع فعالیت: تولید لوله و اتصالات

نمونه کار طراحی غرفه بیست بسپار ایران پایپ در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

رسانه ارسطو – نمونه کار طراحی غرفه بیست بسپار ایران پایپ در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران توسط طراح سازه ارسطو

گالری پروژه