09120932445

پروژه طراحی غرفه نمایشگاهی شرکت اوتاد صنعت نوین در نمایشگاه صنعت فولاد برج میلاد

غرفه اوتاد صنعت در برج میلاد

کارفرما:اوتاد صنعت نوین

نمایشگاه: صنعت فولاد برج میلاد

سال ساخت: 1402

نوع فعالیت: صنعت چاپ و فلزات

رسانه ارسطو – غرفه نمایشگاهی شرکت اوتاد صنعت نوین در نمایشگاه صنعت فولاد واقع در برج میلاد تهران توسط ارسطو دیزاین طراحی و اجرا شد.

این غرفه به متراژ 50 متر مربع به صورت 2 وجهی اجرا شد.

گالری پروژه