نمونه کار طراحی غرفه گرانول معصوم

نمونه کار طراحی غرفه گرانول معصوم

کارفرما:شرکت گرانول معصوم

نمایشگاه: نمایشگاه پلاست تهران

سال ساخت: 1401

نوع فعالیت: طراحـی و تولیـد کامپاندهای پلیمری

نمونه کار غرفه گرانول معصوم در نمایشگاه پلاست تهران

نمونه کار غرفه گرانول معصوم در نمایشگاه پلاست تهران، ساخت و اجرا توسط طراحان سازه ارسطو

گالری پروژه