پروژه غرفه سازی شرکت لبنیات میهن در نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران Iranexpo 1403

غرفه سازی لبنیات میهن در نمایشگاه توانمندی های صادراتی iranexpo

کارفرما:لبنیات میهن

نمایشگاه: توانمندی های صادراتی iranexpo

سال ساخت: 1403

نوع فعالیت: تولید محصولات لبنی و غذایی

رسانه ارسطو - شرکت لبنیات میهن از بزرگترین شرکت های تولیدی مواد غذایی کشور با استفاده از امکانات شرکت غرفه سازی ارسطو دیزاین در نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران Iranexpo شرکت کرد.

رسانه ارسطو – شرکت لبنیات میهن از بزرگترین شرکت های تولیدی مواد غذایی کشور با استفاده از امکانات شرکت غرفه سازی ارسطو دیزاین در نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران Iranexpo شرکت کرد.

این غرفه در متراژ 105 متر مربع و در یک طبقه و به صورت 2 وجهی ساخته شد.

گالری پروژه