09120932445

غرفه سازی نمایشگاهی ارسطو دیزاین برای شرکت آریا هامون در نمایشگاه درب و پنجره 1403

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت آریا هامون ارسطو دیزاین

کارفرما:شرکت آریا هامون آذر

نمایشگاه: نمایشگاه درب و پنجره

سال ساخت: 1403

نوع فعالیت: تولید پروفیل های آلومینومی

رسانه ارسطو – یکی دیگر از پروژه های غرفه سازی شرکت غرفه سازی نمایشگاهی ارسطو دیزاین، غرفه شرکت آریا هامون در نمایشگاه درب و پنجره تهران 1403 بود. این غرفه که در 140 متر مربه مساحت طراحی و ساخته شد در سالن خلیج فارس قرار داشت.

معرفی غرفه شرکت آریا هامون آذر

شرکت آریا هامون آذر با توجه به تجارب و سوابق 30 ساله موسسین خود در صنعت آلومینیوم و با توجه به نیاز بازار به کمیت و کیفیت مقاطع آلومینیومی، مدیران این مجموعه را بر آن داشت تا با تحقیق در رابطه با فضای کاری خود اقداماتی را به عمل آورد و برند آلوترم را برای تولید پروفیل های آلومینومی تاسیس کنند.

گالری پروژه