09120932445

غرفه شرکت روز آفتابی نوتاش (Rozas) در نمایشگاه توانمندی های صادراتی 1403

کارفرما:شرکت روز آفتابی نوتاش

نمایشگاه: توانمندی های صادراتی iranexpo

سال ساخت: 1403

نوع فعالیت: تولید انواع میوه های خشک

رسانه ارسطو - غرفه شرکت روز آفتابی نوتاش (Rozas) در نمایشگاه توانمندی های صادراتی توسط ارسطو دیزاین به اجرا در آمد.

رسانه ارسطو – غرفه شرکت روز آفتابی نوتاش (Rozas) در نمایشگاه توانمندی های صادراتی توسط ارسطو دیزاین به اجرا در آمد.

گالری پروژه