غرفه شرکت فولاد خوزستان در جشنواره ملی فولاد برج میلاد 1402

کارفرما:شرکت فولاد خوزستان

نمایشگاه: جشنواره ملی فولاد برج میلاد

سال ساخت: 1402

نوع فعالیت: صنعت آهن و فولاد

رسانه ارسطو –  غرفه شرکت فولاد خوزستان در جشنواره ملی فولاد برج میلاد 1402 توسط ارسطو دیزاین طراحی و اجرا شد.

این غرفه با مساحت حدودی 170 متر مربع در ساخته شد.

استقرار مدل تعالی سازمانی در سازمان‌های ایرانی گامی بنیادین، برای حضور در عرصه رقابت جهانی است. زیرا مضمون و مفاهیم ارائه شده در مدل تعالی سازمانی همان تجربه‌های موفق و رویکردهای سازمان برتر جهانی است. طبیعی است سازمانی که بتواند این خواسته‌ها را پیاده کند، می‌تواند در محیط رقابتی بدون دغدغه حضور فعال داشته باشد. تدوین چشم‌انداز، اهداف استراتژیک و استراتژی‌ها در سطح سازمان و پیاده‌سازی آنها تا سطوح پایین‌تر جهت ایجاد درک مشترک آحاد سازمان از برنامه‌ها و نقش خود در پیشبرد آن‌ها و همچنین سازماندهی مناسب برای ایجاد دارایی‌های نامشهود و تغییر باورها، اندیشه‌ها رویکردها و قابلیت‌های راهبری و مدیریتی سازمان در این خصوص می‌تواند مؤثر واقع شود.

شرکت فولاد خوزستان در سال 1372 و با استقرار گشت‌های VIP ، سفر تعالی خود را آغاز نمود و در سال‌های مختلف به موفقیت‌های بی‌شماری نظیر استقرار نظام تحقیقات و خودکفایی، استقرار نظام پیشنهادها و گروه‌های QCC و WIT ، استقرار نظام مدیریت کیفیت 9001:94 ISO ، طراحی سیستم‌های اطلاعات مدیریت MIS  و … نائل گردید. اگر چه این موفقیت‌ها مطلوب بودند، لیکن بدنه مدیریتی سازمان تشخیص داد برای پیشرو شدن در حرکت به سوی کیفیت و همسو شدن در حرکت به سوی چشم‌انداز سازمان، نیاز به ابزار اندازه‌گیری وجود دارد و این ابزار در مضمون مدل تعالی سازمانی قرار داشت به همین منظور در سال 1382، آشنایی با مدل تعالی سازمانی در دستور کار مدیران قرار گرفت.

در سال1383 فولاد خوزستان برای اولین بار رویکرد پرسشنامه را برای خودارزیابی خود به کار برد و در همان سال با حضور در جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی، موفق به دریافت گواهینامه برای تعالی سازمانی شد. این موفقیت شروع تازه‌ای برای فولاد خوزستان بود زیرا از این پس متعهد گردید که کلیه فعالیت‌های خود را همسو با مدل نماید بدنه مدیریتی مصمم و کارکنان تشنه فراگیری، ناهمواری‌های پیش رو را یکی پس از دیگری از میان برداشتند و فولاد خوزستان آهسته آهسته حرکت خود را با تجربه خود به سوی تعالی ادامه داد فولاد خوزستان با انعطاف پذیری و متناسب با ضرورت‌های استراتژیک تحولات متعددی را پشت سرگذاشته است.

بازخوردهای دریافتی متعدد نظیر گزارش بازخورد جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی یادگیری از سازمان های برتر و ضرورت حرکت به سوی فضای رقابتی موجب شده است که رهبران شرکت همواره انعطاف‌پذیری خود را حفظ نموده و در صورت نیاز جهت گیری‌های استراتژیک سازمان را بازنگری کنند. نگرش حاکم بر مدل تعالی سازمانی و نهادینه نمودن مفاهیم بنیادین آن، در رشد اغلب اهداف استراتژیک سازمانی مؤثر بوده است. مدل تعالی سازمانی منجر به حرکت در مسیر رشد و تعالی فولاد خوزستان شده است به طوری که براساس مدل، پروژه‌های بهبود سازمانی براساس فرآیند خود ارزیابی تعریف شده و نظارت بر پیشرفت پروژه‌ها در چارچوب کمیته‌های تخصصی و عالی تعالی سازمانی به صورت متمرکز انجام می‌گیرد با بکارگیری مدل از سال 1383 شاخص‌های سازمان براساس منطق رادار تعریف و پیگیری می‌شوند.

در سال 1384 فولاد خوزستان موفق به دریافت تقدیرنامه سه ستاره شد. تبدیل گزارشات بازخورد به پروژه‌های بهبود و پیگیری جهت اجرا و خاتمه آنها، موجب گردید که این شرکت در سال 1388 موفق به کسب تندیس بلورین جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی نائل گردد در همان سال شرکت فولاد خوزستان در میان 129 شرکت حاضر در جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی کشور رتبه ششم را از آن خود نماید. این تلاشها و همت، در سال 1389 تداوم یافت و در آن سال شرکت به تندیس بلورین جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی نائل شده و در بین 133 شرکت حاضر، موفق شد رتبه دوم کشوری را از آن خود نماید.

شرکت فولاد خوزستان در سال 1390 مجدداً موفق به کسب تندیس بلورین با امتیاز بالاتر و حفظ رتبه دوم شد و در سال 1391 برای اولین بار شرکت فولاد خوزستان موفق به کسب تندیس سیمین جایزه تعالی سازمانی گردید.

در سال 1391 برای اولین بار شرکت فولاد خوزستان موفق به کسب تندیس سیمین جایزه تعالی سازمانی شد که توانست این عنوان را برای شش سال متوالی حفظ کند. پس از شش سال و با تلاش بی وقفه، شرکت فولاد خوزستان توانست بر قله تعالی کشور بایستد و تندیس زرین تعالی سازمانی را در سال 1397 دریافت کند تا تنها شرکت دریافت کننده این تندیس در این سال لقب بگیرد. در سال 1401 این شرکت برای دومین بار موفق به کسب تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی گردیده است.

گالری پروژه