نمونه کار طراحی غرفه اعتماد کابل البرز

طراحی اعتماد کابل البرز

کارفرما:شرکت اعتماد کابل البرز

نمایشگاه: نمایشگاه صنعت برق تهران

سال ساخت: 1400

نوع فعالیت: تولید و فروش سیم و کابل

نمونه کار طراحی غرفه اعتماد کابل البرز در نمایشگاه صنعت برق تهران

نمونه کار طراحی غرفه اعتماد کابل البرز در نمایشگاه صنعت برق تهران، ساخت و اجرا توسط طراح سازه ارسطو

گالری پروژه