نمونه کار طراحی غرفه زهرونی

طراحی غرفه زهرونی

کارفرما: مجموعه هنری استاد زهرونی

نمایشگاه: نمایشگاه طلا و جواهر تهران

سال ساخت: 1400

نوع فعالیت: طلا و جواهر

طراحی غرفه زهرونی در نماشگاه طلا و جواهر تهران

نمونه کار طراحی غرفه زهرونی در نماشگاه طلا و جواهر تهران، ساخت و اجرا توسط طراح سازه ارسطو

گالری پروژه