نمونه کار طراحی غرفه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

پتروشیمی خلیج فارس

کارفرما:پتروشیمی خلیج فارس

نمایشگاه: نمایشگاه پتروشیمی و نفت

سال ساخت: 1398

نوع فعالیت: صنعت پتروشیمی

نمونه کار طراحی غرفه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در نمایشگاه نفت و پتروشیمی، طراحی و اجرا توسط شرکت طراح سازه ارسطو

گالری پروژه