نمونه کار طراحی غرفه گهرسا

طراحی غرفه گهرسا

کارفرما: فیروزه نیشابور گهرسا

نمایشگاه: نمایشگاه طلا و جواهر تهران

سال ساخت: 1401

نوع فعالیت: طلا و جواهر

طراحی غرفه گهرسا در نمایشگاه طلا و جواهر تهران

نمونه کار طراحی غرفه گهرسا در نمایشگاه طلا و جواهر تهران، طراحی و ساخت توسط طراح سازه ارسطو

گالری پروژه