09120932445

نمونه کار طراحی غرفه فولاد مبارکه اصفهان

کارفرما:شرکت فولاد مبارکه اصفهان

نمایشگاه: نمایشگاه بین المللی ایران متافو

سال ساخت: 1395

نوع فعالیت: تولید ورق های فولادی

طراحی، اجرا و ساخت غرفه فولاد مبارکه اصفهان توسط شرکت طراح سازه ارسطو در نمایشگاه بین المللی ایران متافو.

طراحی، اجرا و ساخت غرفه فولاد مبارکه اصفهان توسط شرکت طراح سازه ارسطو در نمایشگاه بین المللی ایران متافو.

گالری پروژه