پروژه طراحی غرفه احیاء ریل ایرانیان

کارفرما: شرکت احیاء ریل ایرانیان

نمایشگاه: نمایشگاه حمل و نقل ریلی تهران

سال ساخت: 1401

نوع فعالیت: ارائه انواع خدمات لجستیکی داخلی و بین المللی

نمونه کار طراحی غرفه احیاء ریل ایرانیان به متراژ 200 متر مربع در نمایشگاه حمل و نقل ریلی تهران توسط شرکت طراحان سازه ارسطو

گالری پروژه