09120932445

پروژه طراحی غرفه نمایشگاهی شرکت فرتاک کفش بهروز(MyShoes)

غرفه نمایشگاهی شرکت فرتاک کفش بهروز(MyShoes) ارسطو دیزاین

کارفرما: فرتاک کفش بهروز

نمایشگاه: نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته

سال ساخت: 1402

نوع فعالیت: تولید انواع کفش

رسانه ارسطو –  غرفه نمایشگاهی شرکت فرتاک کفش بهروز(MyShoes) در دهمین نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته واقع در نمایشگاه بین المللی تهران توسط شرکت طراح سازه ارسطو برای بازدید به اجرا درآمد.

گالری پروژه