پروژه غرفه سازی آبمیوه مجتبی در نمایشگاه صنایع غذایی تهران

آبمیوه مجتبی

کارفرما:هولدینک غذایی مجتبی

نمایشگاه: نمایشگاه اکسپو تهران

سال ساخت: ۱۴۰۲

نوع فعالیت: صنایع غذایی

نمونه کار طراحی و ساخت غرفه آبمیوه مجتبی در نمایشگاه مواد غذایی تهران که توسط طراحان سازه ارسطو اجرا گردید.

گالری پروژه