09120932445

آخرین اخبار نمایشگاهی

تقویم نمایشگاهی مصلی 1402

نمایشگاهی مصلی

تقویم نمایشگاه های برنامه ریزی شده در مصلی تهران

شما می‌توانید با کلیک بر روی نام نمایشگاه از اطلاعات دقیق تر آن باخبر شوید. همچنین با کلیک بر روی نام مجری به سایت مجری برگزار کننده نمایشگاه دست پیدا خواهید کرد.

نام نمایشگاهبرگزار کنندهتاریخ برگزاریساعت
سی امین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریموزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی۱۴۰۲/۰۱/۱۲
۱۴۰۲/۰۱/۲۵
از ۱۷ تا ۲۴برگزار شد
سی و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۱۴۰۲/۰۲/۳۰
از ۱۰ تا ۲۰برگزار شد
نمایشگاه صنعت پست، تجارت الکترونیک، لجستیک هوشمند و صنایع وابستهشرکت همراه۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۱۴۰۲/۰۳/۱۱
از ۹ تا ۱۸برگزار شد
نمایشگاه فن‌آوری‌ها و محصولات محرومیت زدا (آبادیران)معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۱۴۰۲/۰۳/۲۵
از ۹ تا ۱۷برگزار شد
نمایشگاه شهر هوشمندشرکت همایشگران سام۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۱۴۰۲/۰۴/۱۳
از ۹ تا ۱۸برگزار شد
نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی (الف ـ تا)سازمان دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۱۴۰۲/۰۴/۲۱
از ۸ تا ۲۰برگزار شد
نخستین جشنواره ایرانی فرزند منشرکت توسعه کسب و کار هدفمند۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۱۴۰۲/۰۶/۱۰
از ۱۶ تا ۲۲برگزار شد
نمایشگاه ملزومات اربعین «سلام۲»شرکت لباس وطن ایرانیان۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۱۴۰۲/۰۶/۱۰
از ۱۶ تا ۲۲برگزار شد
نمایشگاه شهر خانواده ویژه فروش پاییز———-۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۱۴۰۲/۰۶/۳۱
—-برگزار نشد
هشتمین نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما)شرکت رسا گفتمان صنعت بینش۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۱۴۰۲/۰۷/۰۷
از ۱۰ تا ۱۸برگزار شد
دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایرانشرکت نمایشگاهی آرکا همایش پارس۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۱۴۰۲/۰۷/۱۴
از ۱۰ تا ۱۷:۳۰برگزار شد
نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان (روستا آباد)شرکت همایشگران سام۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۱۴۰۲/۰۷/۱۸
از ۱۰ تا ۲۰برگزار شد
نمایشگاه بین‌المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، ایمنی و امنیتی(ایپاس)شرکت ناجی پاس۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۱۴۰۲/۰۷/۲۷
از ۹ تا ۱۸برگزار شد
جشنواره انار و سوغات استان‌هاشرکت نور مشکات یاس۱۴۰۲/۰۸/۱۷
۱۴۰۲/۰۸/۲۶
از ۱۲ تا ۲۱برگزار شد
نمایشگاه ایران خلاقشرکت نوآوران خلاق صفا۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۱۴۰۲/۰۹/۱۴
—-برگزار نشد
بیست وچهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازارشرکت میلاد نور۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۱۴۰۲/۰۹/۲۲
از ۹ تا ۱۹برگزار شد
هفتمین نمایشگاه حمل ونقل، لجستیک و صنایع وابستهشرکت همایشگران سام۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۱۴۰۲/۰۹/۲۹
از ۱۰ تا ۱۸برگزار شد
نمایشگاه شهرخانواده ویژه عرضه و فروش کالای ایرانیشرکت فدک همایش ایرانیان۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۱۴۰۲/۱۰/۰۸
از ۱۱ تا ۲۱
جمعه۱۳تا۲۱
برگزار شد
رویداد مدیریت بحران ایران قویسازمان مدیریت بحران کشور۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
از ۹ تا ۱۸برگزار شد
نمایشگاه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران (رصتا)شرکت همایشگران سام۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۱۴۰۲/۱۰/۱۲
از ۱۰ تا ۱۸برگزار شد
دومین نمایشگاه سلامت بنیانسازمان غذاو دارو وزارت بهداشت۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۱۴۰۲/۱۰/۲۶
از ۹ تا ۱۷برگزار شد
نمایشگاه شهریرانسازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کل کشور۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۱۴۰۲/۱۱/۰۳
از ۹ تا ۱۸در حال بررسی

3.3/5 - (10 امتیاز)