در این بخش تلاش کرده ایم با استفاده از با سابقه ترین روزنامه نگاران حوزه اقتصادی و نمایشگاهی، دانش کافی در زمینه های غرفه سازی نمایشگاهی، بازاریابی، نمایشگاه های تجاری و ... را در اختیار شما قرار دهیم