نمونه کار طراحی غرفه شرکت نودل 17

نمونه کار طراحی غرفه نودل 17

کارفرما:شرکت کشت و صنعت گل گندم (نودل 17)

نمایشگاه: نمایشگاه آگروفود

سال ساخت: 1400

نوع فعالیت: صنایع غذایی

نمونه کار طراحی غرفه شرکت نودل 17 توسط طراحان سازه ارسطو

نمونه کار طراحی غرفه شرکت نودل 17 توسط طراحان سازه ارسطو

گالری پروژه